Ademhalingstherapie

Een natuurlijke adembeweging heeft een frequentie van 6-7 ademhalingen per minuut. Het is belangrijk dat de uitademing langer duurt dan de inademing. Veel klachten ontstaan als gevolg van een te snelle en hoge adembeweging in de borst.

De meest voorkomende klachten bij een te snelle ademhaling zijn: hyperventilatie, pijn in nek en schouders, gejaagdheid of gestrest gevoel, veel zuchten of gapen, snelle vermoeidheid, hartkloppingen. Er zijn wel 50 verschillende symptomen bij een te snelle ademhaling. Klachten in ons lichaam worden bijna nooit toegeschreven aan een verkeerde ademhaling en het wordt bijna nooit in het onderzoek meegenomen. Hyperventilatie is een bekende aandoening waarbij stress en een verkeerde ademhaling de belangrijkste symptomen zijn. Stress en angst zijn belangrijke veroorzakers van een te snelle ademhaling. Daarom kunnen ademhalingsoefeningen heel goed ingezet worden om angst en stress te verminderen.

In mijn aanpak wordt eerst uw manier van ademhalen onderzocht, waarna in diverse houdingen en/of in het bewegen een efficiënte ademhaling wordt aangeleerd.