Psychosomatische klachten

Een belangrijk aspect bij pijn (vooral bij chronische pijn), zijn de gedachten en het gedrag die daarbij een rol spelen. Het is erg belangrijk hoe iemand zijn/haar pijn beleeft en welke emoties daarbij gepaard gaan. Onderzoek van de laatste jaren op het gebied van pijn en pijnbeleving heeft uitgewezen dat de emotionele centra in de hersenen een centrale rol spelen bij het in stand houden van pijn. In welke mate zijn we ons lichaamsbewust, hoe herkennen we stress, spierspanningen en/of emoties in ons lichaam? Lichaamsbewustzijnstechnieken, mindfulness, ontspannings- en ademhalingstechnieken zijn hierin belangrijke instrumenten in het werken naar herstel. Zie hiervoor ook het hoofdstukje 'ademhalingstherapie'