Kwaliteit

De fysiotherapie investeert al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang. Een grote erkenning van ons beroep is dat wij sinds 1 januari 2006 vrij toegankelijk zijn, dat wil zeggen dat u geen verwijsbriefje meer nodig heeft. Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de richtlijnen van het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven.

Ik ben zelf BIG geregistreerd en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Daarnaast doe ik mee aan de Fysio Prestatie Monitor en neem ik deel aan een klachtencommissie fysiotherapie. In de praktijk liggen folders hierover.

Fysio Prestatie Monitor

Mijn praktijk hanteert de Fysio Prestatie Monitor voor het meten van kwaliteit. Voor mijzelf natuurlijk handig, maar ook eisen steeds meer zorgverzekeraars dit meetinstrument in hun contractering naar zorgverleners zoals fysiotherapeuten.

De vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie te meten zoals deze door patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen van patiënten. 

Aan het einde van uw behandeling vraag ik of u bereidt bent via internet een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst vraagt ongeveer 10-20 minuten van uw vrije tijd. Het onderzoeksbureau dat dit uitvoert heet Qualizorg. U wordt per email uitgenodigd. Ik verstuur uw naam, adresgegevens en emailadres naar Qualizorg. Er worden geen patiëntengegevens meegestuurd. De vragenlijst wordt anoniem verwerkt; dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind of uw naaste) krijgt.

Visie

Patiëntervaring en zorginhoudelijke uitkomst indicatoren krijgen een steeds grotere rol in het beleid van een zorgverlener. Dit moet er toe leiden dat de kwaliteit van zorg vanuit de optiek van de patiënt verbetert, en er vraag gestuurde zorg-op-maat ontstaat. De overheid stimuleert dit door beleid gericht op transparantie in de zorg met als middel betrouwbare, vergelijkbare en valide kwaliteitsinformatie.

Qualizorg wil een leidende rol in de wijze waarop deze informatie wordt verzameld en beheerd. Hierbij ligt de focus op de eerste lijns zorg. Dit doen zij op een wijze die gebruiksvriendelijk, laagdrempelig, actueel en kostenefficiënt is, vanuit de optiek van zorgaanbieder en patiënt.

Interpretatie uitkomsten enquête

In de volgende link wordt d.m.v. een fimpje uitleg gegeven hoe een fysiotherapeut zijn verzamelde gegevens kan gebruiken.

https://www.fysiomonitor.nl/over-fpm/demo-account.html