Coronavirus informatie

Update landelijk besluit coronavirus voor fysiotherapeutisch handelen: 

Met ingang van 23 maart is het uitgangspunt dat de behandeling van alle patiënten in principe digitaal plaatsvindt. Dit uitgangspunt geldt voor patiënten die al in behandeling zijn en voor nieuwe patiënten. De reden hiervan is dat er aanwijzingen zijn dat mensen ook besmettelijk kunnen zijn zonder dat zij enig symptoom van Corona vertonen (stille transmissie). Duidelijk is ook dat het virus enige tijd kan overleven buiten het menselijk lichaam. Op gladde oppervlakken langer dan op ruwe oppervlakken. De precieze overlevingsduur van het COVID-19 virus buiten het lichaam is nog niet bekend. De schattingen variëren van enkele tot een groot aantal uren. Er kunnen zich situaties voordoen waarin ondanks bovenstaande risico’s bij hoge uitzondering face-to-face-behandeling noodzakelijk is. 

Behandelingen zullen plaatsvinden middels telefonische- of videoconsulten. Videoconsulten zullen plaatsvinden via mijn beveiligde applicatie Physitrack. Vragenlijsten, oefenschema's en instructie's kunnen middels deze weg aan u verstuurd worden. Op deze manier kunnen we samen werken aan uw herstel.

Ik zal doordeweeks dagelijks telefonisch bereikbaar blijven om u met raad en daad  te woord te staan.